Refundamentering

Mange eldre hytter har problemer med selve grunnmuren, der har vi lang erfaring av rehabilitering av eldre grunnmurer og jekking av murer og bygg.

Kontaktperson
Gjermund Storhaug
Daglig leder
crossmenu